Regeringens proposition 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2000-2001

 

Datum

Beteckning

 

2000-11-17

RP0220002001Godkännande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapens finansiella intressen