Regeringens proposition 2/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-01-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

Ÿ   Republikens presidents framställning

Ÿ   RP215.2013.pd

Ÿ   Förordning