Regeringens proposition 26/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 26/2003-2004

 

Datum

 

 

2004-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning angående godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 52/2004 i HTML-format.

Ÿ  Regeringens proposition RP 52/2004 i PDF-format.