Regeringens proposition 3/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/2016-2017

 

Datum

 

 

2016-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till

lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 166/2016 rd PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)