Regeringens proposition 3/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 3/2018-2019

 

Datum

 

 

2018-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

 

·         Republikens presidents framställning

 

·          RP 181/2018