Regeringens proposition 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-

RP0420002001 

Godkännande av överenskommelsen med Litauen om social trygghet och med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

·       OBS! Ursprungshandlingarna saknas i webbversion tillsvidare.
Papperskopior kan begäras från lagtingskansliet per telefon +358 18 25332