Regeringens proposition 4/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006

 

Datum

 

 

2006-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av överenskommelsen mellan Finland och Estland om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 208/2005 i HTML-format.

Ÿ      Regeringens proposition RP 208/2005 i PDF-format.