Regeringens proposition 4/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 4/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-10-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Österjöområdets marina miljö

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Statsrådets förordning  i PDF-format  (Dokumentet öppnas i nytt fönster)