Regeringens proposition 5/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2012-2013

 

Datum

 

 

2012-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin samt

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 71/2012 i PDF-format.