Regeringens proposition 5/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang samt regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 202/2013 i PDF-format  (Dokumentet öppnas i nytt fönster)