Regeringens proposition 5/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 217/2014 i PDF-format
 
(Dokumentet öppnas i nytt fönster)