Regeringens proposition 5/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 140/2015 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)