Regeringens proposition 5/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2017-2018

 

Datum

 

 

2018-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

 

·         Republikens presidents framställning

 

·         Regeringens proposition

·         Statsrådets förordning