Regeringens proposition 5/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

 

RP0519992000

 

 

 

 

 

  

Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet

·       OBS! Ursprungshandlingarna saknas i webbversion tillsvidare.
Papperskopior kan begäras från lagtingskansliet per telefon +358 18 25332