Regeringens proposition 5/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

 

RP0520002001 

Godkännande av avtalet om genomförande av bestämmelser i Förenta Nationernas havsrättskonvention

·       OBS! Ursprungshandlingarna saknas i webbversion tillsvidare.
Papperskopior kan begäras från lagtingskansliet per telefon +358 18 25332