Regeringens proposition 6/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2012-2013

 

Datum

 

 

2012-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av fördraget om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen samt om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 138/2012 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)