Regeringens proposition 6/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 29/2014 i PDF-format

 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)