Regeringens proposition 7/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 7/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Cypern för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 173/2012 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)