Regeringens proposition 7/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 7/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra

kringgående av skatt beträffande skatter på

inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet och protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 246/2016 rd i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)