Regeringens proposition 7/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 7/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-

RP0720002001

 

 

 

 

 

 



 

Ikraftträdande av överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar