Regeringens proposition 7/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 7/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om förordningen om i kraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen 2000 samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av lagen om bekämpning av oljeskador

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 205/2014 i PDF-format

 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)