Regeringens proposition 8/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 8/2014-2015

 

Datum

 

 

2015-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP  285/2014 i PDF-format

(Dokumentet öppnas i nytt fönster)