Regeringens proposition 9/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2014-2015

 

Datum

 

 

2014-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 284/2014 i PDF-format

 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)