Regeringens proposition gällande avtalet om partnerskap och samarbete med EU och Singapore