Skriftlig fråga 1/2012-2013

Tillhör ärendet: Skyddjakt
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom 

2012-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skyddsjakt

 

Det har under året förekommit att lo har rivit bla. får vilket aktualiserar behovet av skyddsjakt.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att förebygga angrepp av lo mot tamdjur?

 

 

 

Mariehamn den 7 november 2012

 

 

Torsten Sundblom