Skriftlig fråga 1/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2015-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Motverka förhastad EU-byråkrati för jägarkåren

 

 

EU kommissionen presenterade i november ett nytt förslag till ett vapendirektiv som riskerar innebära krav på femårslicenser för såväl jägare. Alla förslag att minska tillgången på illegala vapen för terrorister bör varmt understödas, men att samtidigt misstänkliggöra lagliga åländska jägare är att skjuta över målet.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur tänker regeringen bevaka åländska jägares intresse att förhindra oändamålsenlig EU-byråkrati som en konsekvens av det nya vapendirektivet?

 

 

Mariehamn den 1 december 2015

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson