Skriftlig fråga 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2020-03-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Rekrytering av förvaltningschef

 

Landskapsregeringen har anställt en förvaltningschef som inte är samma sökande som föreslagits av en enhällig rekryteringsgrupp på basen av den profil som togs fram i samarbete mellan en konsultfirma samt regeringens och ledningsgruppens medlemmar. Alla politiska partier deltog i utformandet av profilen. En lång process med intervjuer och bedömning av meriter låg till grund för rekryteringsgruppens förslag där den sökande som fördes fram bedömdes vara den mest lämpade för tjänsten samt hade de bästa referenserna.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka skäl ansåg sig landskapsregeringen ha för att inte följa rekryteringsgruppens val till förvaltningschef och i stället välja en sökande som inte var lika välmeriterad eller gavs lika goda referenser?

 

 

 

Mariehamn den 5 mars 2020

 

 

Camilla Gunell