Skriftlig fråga 1/2021-2022

Tillhör ärendet: Branscher i behov av stöd
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 1/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Branscher i behov av stöd

 

 

Återigen har framför allt tjänste- och servicesektorn men också övriga branscher drabbats hårt av de restriktioner och rekommendationer som vidtagits. Människors liv och hälsa har helt korrekt priorats samtidigt som var och en har rätt att idka näring och säkra sin utkomst vilket för vissa näringar helt eller delvis raserats. Eftersom det är en grundläggande rättighet att idka näring bör också samhället kompensera näringsidkare som drabbas av rekommendationer och restriktioner.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilken analys gör landskapsregeringen över de nya nationella stödens tillräcklighet och tillgänglighet för de åländska verksamheterna och till vilka delar bör landskapsregeringen och lagtinget vidta ytterligare åtgärder?

 

 

 

Mariehamn den 21 januari 2022

 

 

 

 

Ingrid Zetterman