Skriftlig fråga 10/2012-2013

Tillhör ärendet: Avräkningsgrunden
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 10/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2013-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avräkningsgrunden

 

 

Landskapsregeringen har inte lyckats övertyga rikets regering om en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med självstyrelselagens 47 § utan frågan ska nu, enligt ett  pressmeddelande kopplas ihop med arbetet för en ny självstyrelselag.  Självstyrelselagen anger att ändringar i avräkningsgrunden ska göras genom rikslag vilket innebär att ändring först kan ske när initiativ om detta har väckts i riksdagen.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftlig fråga:

 

Vad avser landskapsregeringen göra för att åstadkomma en ändring av avräkningsgrunden i enlighet med den justeringsgrund som anges i självstyrelselagen?

 

 

 

Mariehamn den 25 mars 2013

 

 

Mats Perämaa