Skriftlig fråga 10/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 10/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2022-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?

 

 

Könsbalansen i det tillsatta patientrådet lever inte upp till jämställdhetslagen eftersom en av sex ledamöter är män, Patientrådets sammansättning är inte heller representativ för det Åländska samhället gällande ålder och etnicitet. Man uppfyller inte heller FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning och representation, artikel 29.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför prioriterar och respekterar inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna samt lag och konventioner vid tillsättande av arbetsgrupper, kommittéer och råd och hur avser man sköta dessa frågor i framtida tillsättningar?

 

 

Mariehamn den 8 april 2022

 

 

Jessy Eckerman