Skriftlig fråga 10/2022-2023

Tillhör ärendet: Yrvaken klimatpolitik
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 10/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2023-02-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Yrvaken klimatpolitik

 

 

En nyligen publicerad rapport visar att Ålands utsläpp per capita är 7,6 ton CO2e årligen vilket hör till toppskiktet i Norden. Förra året satte utvecklings- och hållbarhetsrådet upp klimatmål för Åland i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål – mål som landskapsregeringen nu avfärdar. Både målen och hur det strategiska klimatarbetet ska ske är i nuläget oklart när regeringen har lagt ner arbetet med klimatlagen.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilket sätt avser landskapsregeringen förstärka klimatpolitiken såväl generellt som sektorsvis för att nå det uppsatta reduktionsmålet om 80 procent för 2030 och målet om klimatneutralitet för 2035?

 

 

 

Mariehamn den 27 februari 2023

 

 

 

Alfons Röblom