Skriftlig fråga 10/2011-2012

Tillhör ärendet: Upphandling av bränsle
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 10/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2012-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphandling av bränsle

 

 

Landskapsregeringens upphandlar årligen bränsle för stora belopp. Förutom det självklara att landskapsregeringen ska följa upphandlingslagar och -regler så att alla parter behandlas lika, är det viktigt att skattebetalarnas intressen bevakas så att det upphandlade bränslet blir så förmånligt som möjligt.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande fråga:

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Har landskapsregeringen följt lagar och regler i sin bränsleupphandling och har  landskapsregeringen haft som målsättning att upphandla ett så förmånligt bränsle som möjligt?                            

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2012

 

 

Mats Perämaa