Skriftlig fråga 11/2011-2012

Tillhör ärendet: Tillväxt
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 11/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2012-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillväxt

 

I regeringsprogrammet, under rubriken "Kraftsamling för tillväxt", anges att nya arbetsplatser och företag ska skapas. I landskapsregeringens senaste tilläggsbudget, den så kallade "omställningsbudgeten", anger landskapsregeringen som målsättning att 2000 nya arbetsplatser ska skapas inom 10 år.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att skapa nya arbetsplatser och företag såsom regeringsprogrammet och tilläggsbudgeten utlovar?   

 

 

Mariehamn den 10   september 2012

 

 

Mats Perämaa