Skriftlig fråga 11/2012-2013

Tillhör ärendet: Tillsyn över PAF:s verksamhet
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 11/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2013-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillsyn över PAF:s verksamhetI det tillstånd för spel som landskapsregeringen beviljat PAF (140 K14) understryks PAF:s ansvar för att spelarna skyddas mot överdrivet spelande samt att penningtransaktioner säkerställs för att undvika illegal penningtransferering. I offentligheten framkommer det dock att spelare under lång tid kunnat omsätta illegala pengar på 13,5 miljoner euro på PAF:s internetspel.  Man undrar därför vad landskapsregeringen i praktiken gör för att säkerställa att spelarna skyddas mot överdrivet spelande och att spel inte sker med illegala medel.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur utövar landskapsregeringen i praktiken sitt tillsynsansvar över PAF:s spelverksamhet?

 

 

 

Mariehamn den 6 september 2013

 

 

Brage Eklund