Skriftlig fråga 11/2021-2022

Tillhör ärendet: Ändring av kommunallagen
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 11/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-04-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kommunallagen

 

 

I finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 kan följande utläsas; "Vidare föreslår utskottet att paragraf 85 i kommunallagen justeras så att en ändring av grundavtal kan göras av de kommuner som innehar en majoritet av ägandet i kommunalförbundet istället för gällande regel om att det är en majoritet av antalet kommuner som kan ändra ett grundavtal. Dessa lagändringar skall levereras till lagtinget senast under vårsessionen 2022."

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När kan lagtinget vänta sig en ändring av paragraf 85 i kommunallagen i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022?

 

 

Mariehamn den 11 april 2022

 

 

Ingrid Zetterman