Skriftlig fråga 12/2011-2012

Tillhör ärendet: Verksamhet vid Naturbruksskolan
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 12/2011-2012

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2012-09-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Verksamhet vid Naturbruksskolan

 

I första tilläggsbudgeten för 2012 föreslås landskapsregeringen under moment 43.40.75. ett tillägg om 250.000 euro för ombyggnad av Naturbruksskolan för kontorsändamål. Under samma moment tillägger finans- och näringsutskottet att ”Landskapsregeringen bör snarast fastställa vilka verksamheter som ska flytta till Naturbruksskolans lokaliteter varefter de upptagna medlen kan användas för ombyggnad och renovering”.

 

Med hänvisning till 37§ i lagtingsordningen vill jag ställa följande skriftliga fråga:

 

När tänker lanskapsregeringen ge besked om vilken verksamhet som ska utlokaliseras till Naturbruksskolan så att de reserverade medlen kan frigöras och en renovering kan påbörjas.

 

 

 

Mariehamn den 12 september 2012

 

 

Brage Eklund