Skriftlig fråga 12/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 12/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-03-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Effekten av det nya hemvårdsstödet

 

 

2015 fattade lagtinget beslut om en ny lag om hemvårdsstöd.

Syftet var att skapa ett mer jämställt och flexibelt stöd som är anpassat till dagens arbetsmarknad och till olika familjers behov och som främjar valfrihet. Kostnaderna för reformen uppskattades till 900 000 euro per år och Finans- och näringsutskottet uppmanade i sitt betänkande ”landskapsregeringen att utvärdera ersättningens nivå från landskapets sida  - - - i samband med revideringen av landskapsandelsystemet  ---”

 

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilken är landskapsregeringens uppfattning om effekterna av den nya lagen om hemvårdsstöd, med hänvisning till syfte och upp-skattade kostnader?

 

 

Mariehamn den 28 mars 2017

 

 

Stephan Toivonen