Skriftlig fråga 13/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 13/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-04-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Beskattning av pensioner från utlandet

 

 

Enligt uppgift finns det mer än 2.000 personer på Åland, som lyfter pensioner från utlandet. Dessa erlägger sina skatter i källstaten, exempelvis Sverige. Enligt gällande skatteavtal gör detta att Åland går miste om hela kommunalskatten.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att kommunerna på Åland skulle kunna erhålla hela eller delar av denna kommunalskatt?

 

 

Mariehamn den 3 april 2017

 

 

Stephan Toivonen