Skriftlig fråga 13/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 13/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillräckliga resurser till polisen

 

 

Polismyndighetens har förmedlat en brist på resurser dels för trafikövervakning dels i det brottsförebyggande ungdomsarbete. 

Därtill ställer den akuta flyktingsituationen ytterligare krav på polisen. I budgeten för detta år äskades förgäves från polismyndighetens sida utökade resurser.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser regeringen tillse att Ålands polismyndighet har tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete, och vilka direktiv om prioriteringar avser man komma med om ytterligare medel inte medges

 

 

Mariehamn den 20 april 2022

 

 

Nina Fellman