Skriftlig fråga 14/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 14/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2017-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bristande intresse för högskolepraktik

 

 

Systemet med s.k. högskolepraktik är en ypperlig möjlighet både för arbetsgivare och studerande. Samtidigt tycks inte alla av landskapsregeringens egna förvaltningsenheter agera på det sätt som intresserade åländska studerande förväntar sig. Resultatet är att värdefulla erfarenheter och kontaktytor går förlorade och påverkar därmed även framtida rekrytering av ny arbetskraft negativt.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vad avser landskapsregeringen göra för att säkerställa att även alla underlydande förvaltningsenheter tar sitt ansvar för systemet med högskolepraktik?

 

 

Mariehamn den 5 april 2017

 

 

Harry Jansson