Skriftlig fråga 14/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 14/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skydd av den biologiska mångfalden

 

 

EU:s direktiv gällande biologisk mångfald som bygger på att minst 30 % av Ålands land- och vattenareal ska vara skyddat och minst 10 % strikt skyddat ska vara implementerat 2030. För att bejaka den åländska äganderätten och för att inte i onödan påfresta den offentliga ekonomin bör landskapsregeringen på ett strukturerat sätt uppmana privata markägare att upplåta områden som naturskydd.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför sätter inte landskapsregeringen fokus på att privata vatten- och markägare frivilligt upplåter områden som naturskydd och den vägen i möjligaste mån uppnå det viktiga EU-direktivet gällande biologisk mångfald?

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 14 mars 2023

 

 

 

 

 

 

 

John Holmberg