Skriftlig fråga 15/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 15/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2017-08-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Narkotikasituationen bland ålänningar

 

 

Från olika håll har det inkommit oroande nyheter om narkotikasituationen bland ålänningar med dödsfall i form av självmord och överdoser bland ålänningar som använder narkotika.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit under 2017 och vilka skyndsamma åtgärder kommer ytterligare att vidtas under året för att minska narkotikans skadeverkningar?

 

 

Mariehamn den 22 augusti 2017

 

 

 

 

Stephan Toivonen