Skriftlig fråga 15/2021-2022

Tillhör ärendet: Äldreomsorgen i framtiden
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr  15/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2022-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Äldreomsorgen i framtiden

 

Äldreomsorgens utmaningar tog finans- och näringsutskottet fasta på i sitt betänkande 3/2020-2021 och skrev att vi behöver undvika en situation där kommunerna inte längre förmår möta vårdbehovet på ett kvalitativt sätt. Utskottet efterlyste en gemensam tanke över hur äldreomsorgen behöver organiseras i framtiden och betonade det akuta behovet av vård för personer med demenssjukdom.   

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur avser landskapsregeringen ta ansvar och utöva det ledarskap som krävs för att tillgodose våra äldre medborgares varierande behov av vård på ett kvalitativt, värdigt och rättvist sätt?

 

 

Mariehamn den 27 april 2022

 

 

Pernilla Söderlund