Skriftlig fråga 16/2016-2017

Tillhör ärendet: Språket vid Ålands lyceum
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 16/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg

2017-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Språket vid Ålands lyceum

 

 

I en insändare i lokaltidningen påpekar en förälder att de studerande vid Ålands lyceum idag har stora kostnader för kurslitteratur i både fysisk bokform - och i digitalform vilken inte går att återanvända och köpa begagnat.

När de studerande ska inhandla sin digitala kurslitteratur hänvisas de via Ålands lyceums kurskatalog till en finsk hemsida där man måste registrera sig helt på finska.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att rätta till språkproblemet för våra studerande vid Ålands lyceum?

 

 

Mariehamn den 4 september 2017

 

 

Britt Lundberg