Skriftlig fråga 16/2021-2022

Tillhör ärendet: När har vi vårjakt igen?
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 16/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


När har vi vårjakt igen?

 

 

Vårjaktens betydelse får aldrig underskattas, lika lite som förbudet får bli det nya normala. Vårjakten skapade positiva ringeffekter för biologisk mångfald och bidrog starkt till ett aktivt viltvårdsarbete över hela Åland. Många jägare funderar nu om den politiska landskapsregeringen verkligen vill se en återinförd vårjakt på Åland.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Hur ser landskapsregeringens plan ut för en återinförd vårjakt?

 

 

 

 

Mariehamn den 5 maj 2022

 

 

 

John Holmberg