Skriftlig fråga 19/2021-2022

Tillhör ärendet: Demenscentrets tidsplan?
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 19/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2022-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Demenscentrets tidsplan?

 

 

I gällande regeringsprogram kan vi läsa att regeringen ämnar inrätta ett kunskaps- och resurscentrum kring demenssjukdom för att samla och förmedla tillgängliga resurser. När kommunerna planerar för äldre- och demensvården behöver de veta hur tidsplanen ser ut.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När tar landskapsregeringen beslut om demenscentret?

 

 

Mariehamn den 18 maj 2022

 

 

Pernilla Söderlund