Skriftlig fråga 19/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 19/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2023-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förutsättningarna för utbildning i traditionellt båtbyggeri

 

 

Den nordiska klinkbåtstraditionen tillhör enligt Unesco mänsklighetens immateriella kulturarv, men möjligheterna till utbildning inom traditionellt byggande av klinkbåtar är begränsade i Norden och Finlands sista utbildning på området verkar vara på väg att försvinna. Klinkbåten har en starkt rotad tradition på Åland och är en naturlig del av vår attraktionskraft som besöksort - samtidigt som båtbyggeriet kan vara ett karriärval för de som önskar sig ett praktiskt yrke.

 

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Vilka möjligheter ser landskapsregeringen att grunda en utbildning i traditionellt båtbyggeri på Åland, i samarbete med fristående aktörer eller t.ex. inom Ålands folkhögskola?

 

 

Mariehamn den 23 maj 2023

 

 

 

Alfons Röblom