Skriftlig fråga 2/2012-2013

Tillhör ärendet: Avslag på räntestöd
Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2012-2013

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2012-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avslag på räntestöd

 

Landskapsregeringen har nekat bostadsrättsföreningen räntestöd för ett planerat bostadsprojekt vars totalvärde uppskattas till ca 11 miljoner euro. Bostadsrättsföreningen har tidigare erhållit räntestöd av landskapsregeringen för motsvarande projekt och samma räntestödsprinciper som landskapsregeringen har att följa torde gälla fortfarande.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

På vilken grund har en avvikande tolkning av landskapsregeringens räntestödsprinciper gjorts samt vilken konjunkturbedömning har landskapsregeringen gjort då beslut fattades om avslag?

 

 

 

Mariehamn den 12  november 2012

 

 

Mats Perämaa