Skriftlig fråga 2/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2014-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samarbete mellan FBK och alarmcentralen

 

Medvetenheten om hur man ska agera vid ett hjärtstopp ökar och allt fler arbetsplatser skaffar hjärtstartare för att snabbt kunna ge första hjälp när varje sekund är dyrbar. Under förra mandatperioden inleddes ett arbete med ett utökat samarbete mellan alarmcentralen och FBK där det finns erfarenhet, kunskap, vilja och dessutom utrustning. Det arbetet verkar dessvärre ha avstannat.

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

Varför har det viktiga arbetet med att utveckla samarbetet mellan alarmcentralen och FBK stagnerat?

 

 

 

Mariehamn den 13 januari 2014

 

 

Katrin Sjögren