Skriftlig fråga 2/2015-2016

Tillhör ärendet: Kollektivtrafiken på Åland
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Skriftlig fråga

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SKRIFTLIG FRÅGA nr 2/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2016-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kollektivtrafiken på Åland

 

 

Under år 2014-2015 gjordes en kollektivtrafikutredning. Utredningen visar på stora lagstiftningsbrister samt att trafiken bör omarbetas vad gäller nya behov, linjer och servicenivåer. Kollektivtrafiken är även en viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle.

 

Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga:

 

När avser landskapsregeringen tillse att lagstiftningen om kollektivtrafik på väg är i överensstämmelse med EU-bestämmelserna?

 

 

Mariehamn den 19 september 2016

 

 

Veronica Thörnroos